4.9 / 5.0

Op maat gemaakte behangmuren

Snelle GRATIS levering*

KRIJG 10% KORTING JE MUURSCHILDERING KLIK HIER
Have your favourite view everyday!Enjoy holiday memories on your wallBusiness artwork to brighten up your office!

Algemene voorwaarden

Deze pagina (samen met ons Privacybeleid, Gebruiksvoorwaarden voor de Website en Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik van de Website ) vertelt u informatie over ons en de wettelijke voorwaarden (Voorwaarden) waaronder wij een van de producten (Producten) die op onze website (onze site) worden vermeld, aan u verkopen.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk contract tussen ons voor de verkoop van Producten aan u (Contract). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt, voordat u Producten bestelt op onze site. Voordat u een bestelling plaatst, wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze Voorwaarden.

Klik op de knop "Ik accepteer" aan het einde van deze Voorwaarden als u ze accepteert. Indien u weigert deze Voorwaarden te aanvaarden, zult u geen Producten van onze site kunnen bestellen.

U dient een kopie van deze voorwaarden af te drukken of op te slaan op uw computer zodat u ze later kunt raadplegen.

Wij wijzigen deze Voorwaarden van tijd tot tijd zoals uiteengezet in artikel 8. Telkens wanneer u Producten wilt bestellen, dient u deze Voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

Deze Voorwaarden, en elk Contract tussen ons, zijn alleen in de Engelse taal.

1. Informatie over ons

1.1 Wij beheren de websites www.wallsauce.com. Wij zijn Omega Sky Limited, een onderneming die in Engeland en Wales geregistreerd is onder bedrijfsnummer 08243582 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op 46 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Ons belangrijkste handelsadres is 3 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Ons BTW-nummer is 150927120.

1.2 Om contact met ons op te nemen, zie onze Contact pagina

2. Onze producten

2.1 De afbeeldingen van de Producten op onze site zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van de kleuren door uw computer een nauwkeurige weergave is van de kleur van de Producten. Uw Producten kunnen enigszins afwijken van deze afbeeldingen.

2.2 Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, hebben alle maten, gewichten, afmetingen en afmetingen die op onze site worden aangegeven een tolerantie van 5%.

2.3 De verpakking van de Producten kan verschillen van de verpakking die op de afbeeldingen op onze site wordt getoond.

2.4 Alle op onze site getoonde Producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij zullen u zo spoedig mogelijk per e-mail informeren indien het door u bestelde Product niet beschikbaar is en wij zullen uw bestelling niet verwerken indien deze is gedaan.

3. Gebruik van onze site

Uw gebruik van onze site wordt geregeld door onze Voorwaarden voor het gebruik van de website en Beleid inzake aanvaardbaar gebruik van de website. Neem de tijd om deze door te lezen, aangezien ze belangrijke voorwaarden bevatten die op u van toepassing zijn.

4. Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met onze Privacybeleid. Voor details, zie onze Privacybeleid. Neem de tijd om deze te lezen, aangezien ze belangrijke voorwaarden bevatten die op u van toepassing zijn.

5. Indien u consument bent

Opmerking: Deze clausule 5 is alleen van toepassing als u een consument bent.

5.1 Als u een consument bent, kunt u alleen Producten van onze site kopen als u ten minste 18 jaar oud bent.

5.2 Als consument hebt u wettelijke rechten met betrekking tot Producten die gebrekkig zijn of niet aan de beschrijving voldoen. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw plaatselijke Citizens' Advice Bureau of Trading Standards-kantoor. Niets in deze Voorwaarden doet afbreuk aan deze wettelijke rechten.

6. Als u een zakelijke klant bent

Opmerking: Deze clausule 6 is alleen van toepassing als u een bedrijf bent.

6.1 Indien u geen consument bent, bevestigt u dat u bevoegd bent om elk bedrijf te binden namens hetwelk u onze site gebruikt om Producten te kopen.

6.2 Deze Voorwaarden en elk document waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons. U erkent dat u niet hebt vertrouwd op enige verklaring, belofte of verklaring gedaan of gegeven door of namens ons die niet is opgenomen in deze Voorwaarden of enig document waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen.

7. Hoe het contract tot stand komt tussen u en ons

7.1 Voor de stappen die u moet ondernemen om een bestelling te plaatsen op onze site, zie onze sectie over Hoe het werkt.

7.2 Ons bestelproces biedt u de mogelijkheid om eventuele fouten te controleren en te wijzigen voordat u uw bestelling bij ons indient. Neem de tijd om uw bestelling op elke pagina van het bestelproces te lezen en te controleren.

7.3 Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u van ons een e-mail waarin wij bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Dit betekent echter niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Onze acceptatie van uw bestelling vindt plaats zoals beschreven in artikel 7.4.

7.4 Wij zullen onze aanvaarding aan u bevestigen door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat de Producten zijn verzonden (Verzendbevestiging). Het Contract tussen ons komt pas tot stand wanneer wij u de Verzendbevestiging sturen.

7.5 Als wij een Product niet aan u kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat dat Product niet op voorraad of niet meer leverbaar is of vanwege een fout in de prijs op onze site zoals bedoeld in artikel 12.5, dan stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte en zullen wij uw bestelling niet in behandeling nemen. Als u al betaald hebt voor de Producten, zullen wij u het volledige bedrag zo snel mogelijk terugbetalen.

8. Ons recht om deze voorwaarden te wijzigen

8.1 Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien in de volgende omstandigheden:

8.1.1 wijzigingen in de manier waarop wij betalingen van u accepteren; en

8.1.2 wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

8.2 Telkens wanneer u Producten bij ons bestelt, zijn de Voorwaarden die op dat moment van kracht zijn van toepassing op het Contract tussen u en ons.

8.3 Wanneer wij deze Voorwaarden herzien in overeenstemming met dit artikel 8, zullen wij u op de hoogte houden en u hiervan op de hoogte stellen door bovenaan deze pagina te vermelden dat deze Voorwaarden zijn gewijzigd en de betreffende datum.

9. Uw recht als consument op teruggave en restitutie

Opmerking: Deze clausule 9 is alleen van toepassing als u een consument bent.

9.1 Als u een consument bent, hebt u een wettelijk recht om een Contract te annuleren onder de Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000) gedurende de periode die hieronder wordt uiteengezet in artikel 9.3. Dit betekent dat als u tijdens de betreffende periode van gedachten verandert of om een andere reden besluit dat u een Product niet wilt houden, u ons op de hoogte kunt stellen van uw besluit om het Contract te annuleren en uw geld terug kunt krijgen. Advies over uw wettelijke recht om het contract te annuleren onder deze regelgeving is verkrijgbaar bij uw plaatselijke Citizens' Advice Bureau of Trading Standards-kantoor.

9.2 Dit herroepingsrecht is echter niet van toepassing in geval van:

9.2.1 alle op maat gemaakte of op maat gemaakte producten;

9.2.2 Producten die u hebt geopend of waarvan u de verzegeling hebt verbroken

9.3 Uw wettelijke recht om een contract te annuleren gaat in op de datum van de bevestiging van verzending, op welk moment het contract tussen ons tot stand komt. Als de Producten al aan u zijn geleverd, hebt u een periode van 7 (zeven) werkdagen waarbinnen u kunt annuleren, ingaande op de dag na de dag waarop u de Producten hebt ontvangen. Werkdagen betekent dat zaterdagen, zondagen of feestdagen niet zijn inbegrepen in deze periode.

9.4 Om een Contract op te zeggen, moet u schriftelijk contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@wallsauce.com of door een brief te sturen naar Wallsauce.com, Omega Sky Limited, 3 Manor Court, Salesbury Hall Road, Ribchester, PR3 3XR. U kunt een kopie van uw annuleringsmelding bewaren voor uw eigen administratie. Als u ons uw annuleringskennisgeving per e-mail of per post stuurt, dan is uw annulering van kracht vanaf de datum waarop u ons de e-mail hebt gestuurd of de brief aan ons hebt gepost.

9.5 U ontvangt een volledige terugbetaling van de prijs die u voor de Producten hebt betaald. Wij zullen de aan u verschuldigde terugbetaling zo spoedig mogelijk verwerken en in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van uw annulering zoals beschreven in artikel 9.4. Als u de Producten aan ons hebt geretourneerd omdat ze gebrekkig waren of verkeerd waren omschreven, verwijzen wij u naar artikel 9.6.

9.6 Als u de Producten aan ons hebt geretourneerd onder dit artikel 9 omdat ze defect of verkeerd omschreven zijn, zullen wij de prijs van een defect Product volledig terugbetalen, samen met eventuele leveringskosten en alle redelijke kosten die u maakt om het artikel aan ons te retourneren.

9.7 Wij betalen u terug op de credit- of debitcard die u gebruikt heeft om te betalen.

9.8 Wij kunnen geen restitutie verlenen voor Producten die beschadigd zijn doordat zij verkeerd zijn aangebracht of opgehangen.

9.9 Als de Producten aan u zijn geleverd:

9.9.1 u moet de Producten binnen 7 dagen na ontvangst aan ons retourneren in hun oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking;

9.9.2 tenzij de Producten gebrekkig zijn of niet aan de beschrijving voldoen (zie in dat geval artikel 9.6), bent u verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van de Producten aan ons;

9.9.3 u een wettelijke verplichting hebt om de Producten in uw bezit te houden en om redelijke zorg te dragen voor de Producten zolang zij in uw bezit zijn.

9.10 Details over uw wettelijk recht om te annuleren en een uitleg over hoe u dit recht kunt uitoefenen, staan vermeld in de Verzendbevestiging.

9.11 Als consument heeft u altijd wettelijke rechten met betrekking tot Producten die gebrekkig zijn of niet aan de beschrijving voldoen. Deze wettelijke rechten worden niet beïnvloed door het retourbeleid in deze clausule 9 of deze Voorwaarden. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw plaatselijke Citizens' Advice Bureau of Trading Standards-kantoor.

10. Levering

10.1 Uw bestelling zal worden voldaan op de geschatte leveringsdatum die wordt vermeld in de verzendbevestiging, tenzij er sprake is van een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben. Als wij niet in staat zijn om de geschatte leveringsdatum te halen als gevolg van een gebeurtenis buiten onze controle, zullen wij contact met u opnemen met een herziene geschatte leveringsdatum.

10.2 De levering is voltooid wanneer wij de Producten afleveren op het adres dat u ons hebt gegeven.

10.3 De Producten vallen onder uw verantwoordelijkheid vanaf de voltooiing van de levering.

10.4 U bent eigenaar van de Producten zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen, inclusief alle van toepassing zijnde leveringskosten.

11. Internationale levering

11.1 Wij leveren aan de landen die vermeld staan op de pagina Leveringsopties en -kosten. Er gelden echter beperkingen voor sommige Producten voor bepaalde Internationale Leveringsbestemmingen, dus lees de informatie op die pagina zorgvuldig door voordat u Producten bestelt.

11.2 Als u Producten van onze site bestelt voor levering op een van de Internationale Leveringsbestemmingen, kunnen op uw bestelling invoerrechten en belastingen van toepassing zijn die worden toegepast wanneer de levering die bestemming bereikt. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over deze kosten en dat wij de hoogte ervan niet kunnen voorspellen.

11.3 U bent verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke invoerrechten en belastingen. Neem contact op met uw plaatselijke douanekantoor voor meer informatie voordat u uw bestelling plaatst.

11.4 U dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land waarvoor de Producten bestemd zijn. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk als u een dergelijke wet overtreedt.

12. Prijs van producten en leveringskosten

12.1 De prijzen van de Producten zijn zoals ze van tijd tot tijd op onze site worden vermeld. Wij nemen alle redelijke zorg in acht om ervoor te zorgen dat de prijzen van Producten correct zijn op het moment dat de relevante informatie in het systeem werd ingevoerd. Indien wij echter een fout ontdekken in de prijs van de door u bestelde Producten, verwijzen wij u naar artikel 12.5 voor wat er in dat geval gebeurt.

12.2 Prijzen voor onze Producten kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar veranderingen zullen geen invloed hebben op een bestelling die wij hebben bevestigd met een Verzendbevestiging.

12.3 De prijs van een Product is inclusief BTW (indien van toepassing) tegen het op dat moment in het Verenigd Koninkrijk geldende tarief. Als het BTW-tarief echter verandert tussen de datum van uw bestelling en de datum van levering, zullen wij de BTW die u betaalt aanpassen, tenzij u de Producten al volledig hebt betaald voordat de BTW-wijziging van kracht wordt.

12.4 De prijs van een Product is exclusief bezorgkosten. Onze leveringskosten zijn zoals ze van tijd tot tijd op onze site worden vermeld. Om de relevante leveringskosten te controleren, verwijzen wij u naar onze pagina Leveringsopties.

12.5 Onze site bevat een groot aantal Producten. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze redelijke inspanningen, sommige van de Producten op onze site onjuist geprijsd zijn. Wij zullen normaal gesproken de prijzen controleren als onderdeel van onze verzendprocedures, zodat:

12.5.1 als de juiste prijs van het Product lager is dan de prijs die op onze site wordt vermeld, zullen wij het lagere bedrag in rekening brengen wanneer wij de Producten aan u verzenden. Als de prijsfout echter duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u herkend had kunnen worden als een prijsfout, hoeven wij de Producten niet tegen de onjuiste (lagere) prijs aan u te leveren; en

12.5.2 als de juiste prijs van het Product hoger is dan de prijs die op onze site wordt vermeld, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van deze fout en zullen wij u de keuze geven om het Product tegen de juiste prijs te blijven kopen of uw bestelling te annuleren. Wij zullen uw bestelling niet verwerken totdat wij over uw instructies beschikken. Als wij niet in staat zijn contact met u op te nemen via de contactgegevens die u tijdens de bestelprocedure hebt verstrekt, zullen wij de bestelling als geannuleerd beschouwen en u daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

12.5.3 Wanneer kortingen worden aangeboden als onderdeel van een promotie, kan slechts één voucher/kortingscode worden toegepast op een individuele bestelling. Kortingsaanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd bij het plaatsen van een bestelling.

13. Hoe te betalen

13.1 U kunt voor Producten alleen betalen met een betaalpas of creditcard. Wij accepteren de volgende kaarten: Visa, Visa Debit, Visa Electron, Mastercard, Maestro.

13.2 Betaling voor de Producten en alle van toepassing zijnde leveringskosten geschiedt vooraf. Wij zullen uw debetkaart of creditcard pas belasten op het moment dat wij uw bestelling verzenden.

14. Onze aansprakelijkheid als u een bedrijf bent

Opmerking: Deze clausule 15 is alleen van toepassing als u een zakelijke klant bent.

14.1 Wij leveren de Producten uitsluitend voor intern gebruik door uw bedrijf, en u stemt ermee in het Product niet te gebruiken voor wederverkoopdoeleinden.

14.2 Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor:

14.2.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

14.2.2 fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken;

14.2.3 schending van de voorwaarden die voortvloeien uit artikel 12 van de Wet op de verkoop van roerende lichamelijke zaken van 1979 (eigendom en rustig bezit); of

14.2.4 producten met gebreken krachtens de wet op de consumentenbescherming van 1987.

14.3 Onder voorbehoud van artikel 14.2 zijn wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u, hetzij op grond van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het Contract voor:

14.3.1 enig verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;

14.3.2 verlies of beschadiging van gegevens, informatie of software;

14.3.3 verlies van zakelijke kansen;

14.3.4 verlies van verwachte besparingen;

14.3.5 verlies van goodwill, of

14.3.6 enige indirecte of gevolgschade.

14.4 Onder voorbehoud van artikel 14.2 en artikel 14.3 zal onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband met het contract, ongeacht of het gaat om een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, in geen geval hoger zijn dan de prijs van de producten.

14.5 Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, geven wij geen verklaringen, garanties of toezeggingen met betrekking tot de Producten. Elke vertegenwoordiging, voorwaarde of garantie die geïmpliceerd of opgenomen zou kunnen worden in deze Voorwaarden door statuten, gewoonterecht of anderszins, wordt uitgesloten voor zover toegestaan door de wet. In het bijzonder zijn wij er niet verantwoordelijk voor dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

14.6 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan wandoppervlakken als gevolg van het aanbrengen van Producten daarop. De keuze van de wand, het wandoppervlak, de applicatiepasta (indien van toepassing) en de afwerkingsmethoden zijn de keuze en verantwoordelijkheid van u, de klant.

15. Onze aansprakelijkheid als u een consument bent

Opmerking: Deze clausule 16 is alleen van toepassing als u een consument bent.

15.1 Als wij ons niet aan deze Algemene Voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze Algemene Voorwaarden of van onze nalatigheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als deze een duidelijk gevolg was van onze schending of als deze door u en ons werd overwogen op het moment dat we het contract afsloten.

15.2 Wij leveren de Producten uitsluitend voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in het product niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, of verlies van zakelijke kansen.

15.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan wandoppervlakken als gevolg van het aanbrengen van Producten daarop. De keuze van de wand, het wandoppervlak, de applicatiepasta (indien van toepassing) en de afwerkingsmethoden zijn de keuze en verantwoordelijkheid van u, de klant.

15.4 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige indirecte of gevolgschade met inbegrip van kosten gemaakt met behulp van decoratieve diensten van derden die rechtstreeks door u zijn gecontracteerd.

15.5 Wij sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele wijze uit of beperken deze niet voor:

15.5.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

15.5.2 fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken;

15.5.3 elke schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979 (eigendom en rustig bezit);

15.5.4 elke schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door artikel 13 tot 15 van de Wet op de verkoop van roerende lichamelijke zaken 1979 (beschrijving, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het beoogde doel en monsters); en

15.5.5 producten met gebreken krachtens de wet op de consumentenbescherming van 1987.

16. Gebeurtenissen buiten onze controle

16.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de nakoming, of vertraging in de nakoming, van enige van onze verplichtingen onder een Contract die wordt veroorzaakt door een Gebeurtenis Buiten Onze Controle. Een Gebeurtenis Buiten Onze Controle wordt hieronder gedefinieerd in artikel 16.2.

16.2 Een gebeurtenis buiten onze controle betekent elke handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs of andere industriële acties door derden, burgerlijke onrust, rellen, invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (verklaard of niet) of dreiging van of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of storing van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken [of de onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of particulier vervoer.

16.3 Als er een Gebeurtenis Buiten Onze Controle plaatsvindt die de uitvoering van onze verplichtingen onder een Contract beïnvloedt:

16.3.1 wij zullen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen; en

16.3.2 worden onze verplichtingen op grond van een Contract opgeschort en wordt de tijd voor nakoming van onze verplichtingen verlengd voor de duur van de Gebeurtenis Buiten Onze Controle. Als de Gebeurtenis Buiten Onze Controle invloed heeft op onze levering van Producten aan u, zullen wij een nieuwe leveringsdatum met u afspreken nadat de Gebeurtenis Buiten Onze Controle voorbij is.

17. Communicatie tussen ons

17.1 Wanneer wij in deze Voorwaarden spreken van "schriftelijk", wordt daaronder mede begrepen e-mail.

17.2 Als u een consument bent:

17.2.1 Om een Contract te annuleren in overeenstemming met uw wettelijk recht om dit te doen zoals uiteengezet in artikel 9, moet u schriftelijk contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@wallsauce.com of door een brief te sturen naar Wallsauce.com, Omega Sky Limited, 3 Manor Court, Salesbury Hall Road, Ribchester, PR3 3XR

17.2.2 Indien u om een andere reden schriftelijk contact met ons wenst op te nemen, inclusief om een klacht in te dienen, kunt u ons dit per e-mail of per post sturen naar Omega Sky Limited, 3 Manor Court, Salesbury Hall Road, Ribchester, PR3 3XR. U kunt ook altijd contact met ons opnemen via de telefoonlijn van onze klantendienst.

17.3 Als wij contact met u moeten opnemen of u schriftelijk in kennis moeten stellen, doen wij dit per e-mail of per vooruitbetaalde post naar het adres dat u ons bij uw bestelling hebt opgegeven.

17.4 Indien u een bedrijf bent, dient u er rekening mee te houden dat elke kennisgeving door u aan ons, of door ons aan u, geacht wordt te zijn ontvangen en correct te zijn betekend onmiddellijk na plaatsing op onze website, 24 uur nadat een e-mail is verzonden, of drie dagen na de datum van verzending van een brief.Om de betekening van een kennisgeving te bewijzen, is het voldoende om in het geval van een brief te bewijzen dat deze brief naar behoren is geadresseerd, gefrankeerd en op de post is gedaan en, in het geval van een e-mail, dat deze e-mail naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde is verzonden. De bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing op de betekening of kennisgeving van procedures of andere documenten in het kader van een gerechtelijke procedure.

18. Andere belangrijke termen

18.1 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen op grond van een Contract overdragen aan een andere organisatie, maar dit zal geen invloed hebben op uw rechten of onze verplichtingen op grond van deze Voorwaarden.

18.2 U kunt uw rechten of uw verplichtingen op grond van deze Voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij daarmee schriftelijk instemmen.

18.3 Dit contract is tussen u en ons. Geen andere persoon zal enig recht hebben om enige van de voorwaarden af te dwingen, hetzij onder de Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999 of anderszins.

18.4 Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig of niet-afdwingbaar is, zullen de overige paragrafen volledig van kracht blijven.

18.5 Indien wij er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden nakomt, of indien wij onze rechten jegens u niet afdwingen, of indien wij dit vertragen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dit niet dat u niet aan deze verplichtingen hoeft te voldoen. Als wij afstand doen van een verzuim door u, zullen wij dit alleen schriftelijk doen, en dit betekent niet dat wij automatisch afstand doen van een later verzuim door u.

18.6 Als u een consument bent, dan wijzen wij u erop dat deze Voorwaarden worden beheerst door Engels recht. Dit betekent dat een contract voor de aankoop van Producten via onze site en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Engels recht. U en wij stemmen er beiden mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve rechtsbevoegdheid hebben. Als u echter inwoner bent van Noord-Ierland, kunt u ook een rechtszaak aanspannen in Noord-Ierland, en als u inwoner bent van Schotland, kunt u ook een rechtszaak aanspannen in Schotland.

18.7 Indien u een bedrijf bent, worden deze Voorwaarden beheerst door Engels recht. Dit betekent dat een Contract, en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door Engels recht. Wij gaan beiden akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

18.8 Wij zullen geen kopie bewaren van het contract tussen ons.

Select Your Currency

Australië $Nieuw-Zeeland $Canada $Noorwegen KrDenemarken KrPortugal €Europa €Spanje €Finland €Zweden KrFrankrijk €VAE $Duitsland €Groot Brittanië £Italië €Verenigde Staten $Nederland €