Muurschilderingen op maat

GRATIS levering* in 3 tot 5 werkdagen

Search
Wishlist
Customer login
Cart
feefo4.8 / 5.0
Down arrowNetherlands
We gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van onze cookies Lees hier meer Ik ben het ermee eens
Have your favourite view everyday!Enjoy holiday memories on your wallBusiness artwork to brighten up your office!

Beleid voor aanvaardbaar gebruik

Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik bevat de voorwaarden tussen u en ons waaronder u toegang kunt krijgen tot onze website www.wallsauce.com (onze site). Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik is van toepassing op alle gebruikers van en bezoekers aan onze site.

Uw gebruik van onze site betekent dat u alle beleidsregels in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, die een aanvulling vormen op ons beleid voor aanvaardbaar gebruik, accepteert en zich daaraan houdt gebruiksvoorwaarden voor de website.

www.wallsauce.com is een site die wordt geëxploiteerd door Omega Sky Limited (wij of wij). We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 08243582 en we hebben onze statutaire zetel in 46 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Ons belangrijkste handelsadres is 3 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Ons BTW nummer is 150927120.

Verboden gebruik

U mag onze site alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:

 • Op enigerlei wijze die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- en regelgeving.
 • Op enigerlei wijze die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft.
 • Met als doel minderjarigen op enigerlei wijze te schaden of te proberen te schaden.
 • Het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan onze contentnormen.
 • Het verzenden of laten verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van gelijksoortige verzoeken (spam).
 • Het bewust verzenden van gegevens, het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode bevat die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

U bent het er ook mee eens:

 • Geen enkel deel van onze site te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van onze gebruiksvoorwaarden voor de website.
 • Niet zonder toestemming toegang verlenen, zich ermee bemoeien, beschadigen of verstoren:
 • een deel van onze site;
 • elke uitrusting of elk netwerk waarop onze site is opgeslagen;
 • alle software die wordt gebruikt bij de levering van onze site; of
 • alle apparatuur, netwerken of software die eigendom is van of gebruikt wordt door een derde partij.

Interactieve diensten

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten op onze site aanbieden, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • Live chat.
 • Bulletinboards.
 • Maak uw eigen muurschildering

Waar we wel een interactieve dienst aanbieden, zullen we u duidelijke informatie geven over het soort dienst dat wordt aangeboden, of deze gemodereerd is en welke vorm van matiging wordt gebruikt (inclusief of het menselijk of technisch is).

We zullen ons best doen om mogelijke risico's voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden te beoordelen wanneer zij gebruik maken van een interactieve dienst die op onze site wordt aangeboden, en we zullen in elk geval beslissen of het gepast is om matiging van de betreffende dienst te gebruiken (inclusief welk soort matiging te gebruiken) in het licht van die risico's. Wij zijn echter niet verplicht om toezicht te houden, te controleren of te matigen op een interactieve dienst die wij op onze site aanbieden, en wij sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of de dienst gemodereerd is of niet.

Het gebruik van een van onze interactieve diensten door een minderjarige is afhankelijk van de toestemming van de ouder of voogd. Wij adviseren ouders die hun kinderen toestaan om een interactieve dienst te gebruiken, dat het belangrijk is dat zij met hun kinderen communiceren over hun veiligheid online, omdat gematigdheid niet onfeilbaar is. Minderjarigen die gebruik maken van een interactieve dienst moeten bewust worden gemaakt van de mogelijke risico's voor hen.

Wanneer we een interactieve dienst modereren, zullen we u normaal gesproken een manier bieden om contact op te nemen met de moderator, mocht er zich een probleem voordoen.

Inhoud Normen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze site (bijdragen), en op alle interactieve diensten die eraan verbonden zijn.

U moet zich houden aan de geest van de volgende normen en aan de letter. De normen zijn van toepassing op elk deel van een bijdrage en op het geheel ervan.

Bijdragen moeten:

 • Wees accuraat (waar ze feiten vermelden).
 • Wees oprecht (waar zij hun mening geven).
 • Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land van waaruit zij worden gedetacheerd.

Bijdragen mogen niet:

 • Schending van enig auteursrecht, databankenrecht of handelsmerk van enige andere persoon.
 • Bevatten elk materiaal dat lasterlijk is voor een persoon.
 • Bevatten elk materiaal dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is.
 • Bevorderen van seksueel expliciet materiaal.
 • Bevorderen van geweld.
 • Bevorderen van discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
 • Het is waarschijnlijk dat je iemand bedriegt.
 • Worden gemaakt in strijd met enige wettelijke verplichting jegens een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht.
 • Bevorderen van elke illegale activiteit.
 • Bedreigen, misbruiken of inbreuk maken op andermans privacy, of irritatie, ongemak of onnodige angst veroorzaken.
 • Het is waarschijnlijk dat je iemand anders lastigvalt, van streek maakt, in verlegenheid brengt, alarmeert of ergert.
 • Wordt gebruikt om zich voor te doen als een persoon, of om uw identiteit of verwantschap met een persoon verkeerd voor te stellen.
 • Geef de indruk dat ze van ons afkomstig zijn, als dat niet het geval is.
 • Het bepleiten, bevorderen of bijstaan van elke onwettige handeling, zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik.

Schorsing en beëindiging

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een inbreuk op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik door uw gebruik van onze site. Wanneer een inbreuk op dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten 

Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op het gebruiksvoorwaarden voor de website waarop u onze site mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende handelingen verrichten:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van alle door u geüploade berichten of materiaal op onze site.
 • Een waarschuwing aan u.
 • Juridische procedures tegen u voor de vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk.
 • Verdere juridische stappen tegen u.
 • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan de wetshandhavingsinstanties die wij redelijkerwijze noodzakelijk achten.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen naar aanleiding van overtredingen van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik. De reacties die in dit beleid worden beschreven zijn niet beperkt en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.

Wijzigingen in het beleid voor aanvaardbaar gebruik

We kunnen dit beleid voor aanvaardbaar gebruik te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze wettelijk bindend zijn voor u. Sommige bepalingen in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site worden gepubliceerd.

Selecteer uw valuta

Australia Australië $New Zealand Nieuw-Zeeland $Canada Canada $Norway Noorwegen KrDenmark Denemarken KrPortugal Portugal €Europe Europa €Spain Spanje €Finland Finland €Sweden Zweden KrFrance Frankrijk €UAE VAE $Germany Duitsland €United Kingdom UK £Italy Italië €United States Verenigde Staten $The Netherlands Nederland €