4.9 / 5.0

Skreddersydde veggmalerier

Rask GRATIS levering*

FÅ 10% AV DIN BESTILLING KLIKK HER
PRISMATCH!
Klikk her
Have your favourite view everyday!Enjoy holiday memories on your wallBusiness artwork to brighten up your office!

Vilkår for bruk av nettstedet

På denne siden (sammen med dokumentene det henvises til) finner du vilkårene for bruk av nettstedet www.wallsauce.com (nettstedet vårt), enten du er gjest eller registrert bruker. Les disse bruksvilkårene nøye før du begynner å bruke nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt indikerer du at du godtar disse bruksvilkårene og at du samtykker i å overholde dem. Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, ber vi deg avstå fra å bruke nettstedet vårt.

Informasjon om oss

Wallsauce.com er et nettsted som drives av Omega Sky Limited ("Vi"). Vi er registrert i England og Wales under firmanummer 08243582 og har vårt hovedkontor på 46 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Vår hovedadresse er Wallsauce.com, Omega Sky Ltd, 3 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Vårt MVA-nummer er 150927120.

Vi er et aksjeselskap.

Tilgang til nettstedet vårt

Tilgang til nettstedet vårt er midlertidig, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenesten vi tilbyr på nettstedet vårt uten varsel (se nedenfor). Vi er ikke ansvarlige hvis nettstedet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig på noe tidspunkt eller i noen periode.

Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til enkelte deler av nettstedet vårt, eller hele nettstedet, til brukere som har registrert seg hos oss.

Hvis du velger, eller får tildelt, en brukeridentifikasjonskode, et passord eller annen informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle slik informasjon konfidensielt og ikke avsløre den til noen tredjepart. Vi har rett til når som helst å deaktivere en brukeridentifikasjonskode eller et passord, enten det er valgt av deg eller tildelt av oss, hvis vi mener at du ikke har overholdt noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

Når du bruker nettstedet vårt, må du overholde bestemmelsene i våre retningslinjer for akseptabel bruk.

Du er ansvarlig for å gjøre alt som er nødvendig for at du skal få tilgang til nettstedet vårt. Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som får tilgang til nettstedet vårt via internettforbindelsen din, er klar over disse vilkårene og at de overholder dem.

Immaterielle rettigheter

Vi er eier eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter til nettstedet vårt og materialet som publiseres på det. Disse verkene er beskyttet av opphavsrettslover og -avtaler over hele verden. Alle slike rettigheter er forbeholdt oss.

Du kan skrive ut en kopi og laste ned utdrag av en eller flere sider fra nettstedet vårt for personlig bruk, og du kan gjøre andre i organisasjonen din oppmerksom på materiale som er lagt ut på nettstedet vårt.

Du må ikke endre papir- eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafikk separat fra den medfølgende teksten.

Vår status (og statusen til eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfattere av materiale på nettstedet vårt må alltid oppgis.

Du må ikke bruke noen del av materialet på nettstedet vårt til kommersielle formål uten å innhente lisens til dette fra oss eller våre lisensgivere.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av nettstedet vårt i strid med disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart, og du må, etter vårt valg, returnere eller destruere alle kopier av materialet du har laget.

Avhengighet av informasjon som er lagt ut

Kommentarer og annet materiale som er lagt ut på nettstedet vårt, er ikke ment som råd som man bør stole på. Vi fraskriver oss derfor alt ansvar som følge av at besøkende på nettstedet vårt, eller andre som måtte bli informert om innholdet, stoler på slikt materiale.

Nettstedet vårt endres jevnlig

Vi har som mål å oppdatere nettstedet vårt regelmessig, og kan når som helst endre innholdet. Hvis det oppstår behov for det, kan vi stenge tilgangen til nettstedet vårt eller stenge det på ubestemt tid. Noe av materialet på nettstedet vårt kan til enhver tid være utdatert, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale.

VÃ¥rt ansvar

Materialet som vises på nettstedet vårt, leveres uten noen garantier, betingelser eller forsikringer med hensyn til dets nøyaktighet. I den grad loven tillater det, utelukker vi, andre medlemmer av vår gruppe av selskaper og tredjeparter som er knyttet til oss, herved uttrykkelig:

  • Alle betingelser, garantier og andre vilkÃ¥r som ellers kan være underforstÃ¥tt i henhold til lov, sedvanerett eller rettspraksis.
  • Ethvert ansvar for direkte, indirekte eller følgeskader eller tap eller skade som en bruker pÃ¥drar seg i forbindelse med nettstedet vÃ¥rt eller i forbindelse med bruk, manglende evne til Ã¥ bruke eller resultater av bruk av nettstedet vÃ¥rt, alle nettsteder som er knyttet til det og alt materiale som er lagt ut pÃ¥ det, inkludert:
  • tap av inntekt eller omsetning;
  • tap av virksomhet;
  • tap av fortjeneste eller kontrakter;
  • tap av forventede besparelser;
  • tap av data;
  • tap av goodwill;
  • bortkastet ledelses- eller kontortid, og

uansett om de er forårsaket av erstatningsansvar (herunder uaktsomhet), kontraktsbrudd eller annet, selv om de var forutsigbare.

Dette påvirker ikke vårt ansvar for dødsfall eller personskade som oppstår som følge av uaktsomhet fra vår side, eller vårt ansvar for svikaktig uriktig fremstilling eller uriktig fremstilling av et grunnleggende forhold, eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

Informasjon om deg og dine besøk på nettstedet vårt

Vi behandler opplysninger om deg i samsvar med våre retningslinjer for personvern. Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til slik behandling, og du garanterer at alle opplysninger du oppgir, er korrekte.

Transaksjoner gjennomført via nettstedet vårt

Avtaler om levering av varer som inngås via nettstedet vårt eller som følge av besøk du har gjort, reguleres av våre leveringsbetingelser.

Opplasting av materiale til nettstedet vårt

Når du bruker en funksjon som lar deg laste opp materiale til nettstedet vårt eller ta kontakt med andre brukere av nettstedet vårt, må du overholde innholdsstandardene som er beskrevet i våre retningslinjer for akseptabel bruk. Du garanterer at ethvert slikt bidrag overholder disse standardene, og du holder oss skadesløse for ethvert brudd på denne garantien.

Alt materiale du laster opp til nettstedet vårt vil bli brukt av oss, og du gir oss ditt samtykke til å bruke materialet utelukkende i forbindelse med bestillingen din, med mindre vi innhenter ditt skriftlige samtykke til å kopiere, distribuere eller utlevere slikt materiale til tredjeparter for et hvilket som helst formål. Med unntak av at vi forbeholder oss retten til å avsløre identiteten din til enhver tredjepart som hevder at materiale som du har lagt ut eller lastet opp på nettstedet vårt, utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter eller deres rett til personvern.

Vi vil ikke være ansvarlig, eller ansvarlig overfor noen tredjepart, for innholdet eller nøyaktigheten av materiale som er lagt ut av deg eller andre brukere av nettstedet vårt.

Vi har rett til å fjerne materiale eller innlegg du legger ut på nettstedet vårt hvis vi mener at slikt materiale ikke er i samsvar med innholdsstandardene som er beskrevet i våre retningslinjer for akseptabel bruk.

Virus, hacking og andre lovbrudd

Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved bevisst å introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren som nettstedet vårt er lagret på, eller en server, datamaskin eller database som er koblet til nettstedet vårt. Du må ikke angripe nettstedet vårt via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep.

Ved å bryte denne bestemmelsen begår du en straffbar handling i henhold til Computer Misuse Act 1990. Vi vil rapportere ethvert slikt brudd til relevante politimyndigheter, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å oppgi din identitet til dem. I tilfelle et slikt brudd vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart.

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et distribuert tjenestenektangrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av nettstedet vårt eller nedlasting av materiale som er lagt ut på det, eller på et nettsted som er lenket til det.

Lenker til nettstedet vårt

Du kan lenke til hjemmesiden vår, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader vårt omdømme eller utnytter det, men du må ikke opprette en lenke på en måte som antyder noen form for tilknytning, godkjenning eller tilslutning fra vår side der det ikke finnes noen.

Du må ikke opprette en lenke fra et nettsted som ikke eies av deg.

Nettstedet vårt må ikke rammes inn på noe annet nettsted, og du kan heller ikke opprette en lenke til noen annen del av nettstedet vårt enn hjemmesiden. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake lenketillatelsen uten varsel. Nettstedet du lenker fra, må i alle henseender overholde innholdsstandardene som er beskrevet i våre retningslinjer for akseptabel bruk.

Hvis du ønsker å bruke materiale på nettstedet vårt på en annen måte enn det som er beskrevet ovenfor, kan du sende en forespørsel til info@wallsauce.com.

Lenker fra nettstedet vårt

Når nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser fra tredjeparter, er disse lenkene kun ment som informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og påtar oss intet ansvar for dem eller for eventuelle tap eller skader som kan oppstå som følge av din bruk av dem.

Jurisdiksjon og gjeldende lov

De engelske domstolene vil ha [ikke-]eksklusiv jurisdiksjon over ethvert krav som oppstår som følge av, eller i forbindelse med, et besøk på nettstedet vårt [selv om vi forbeholder oss retten til å anlegge sak mot deg for brudd på disse vilkårene i ditt bostedsland eller ethvert annet relevant land].

Disse bruksvilkårene og enhver tvist eller ethvert krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med dem eller deres innhold eller utforming (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i England og Wales.

Varemerker

Wallsauce.com er et britisk registrert varemerke som tilhører Omega Sky Limited.

Variasjoner

Vi kan når som helst revidere disse bruksvilkårene ved å endre denne siden. Det forventes at du sjekker denne siden fra tid til annen for å ta del i eventuelle endringer vi har gjort, ettersom de er bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene kan også erstattes av bestemmelser eller merknader som er publisert andre steder på nettstedet vårt.

Dine bekymringer

Hvis du er bekymret for materiale som vises på nettstedet vårt, kan du kontakte info@wallsauce.com.

Takk for at du besøker nettstedet vårt.

Select Your Currency

Australia $
New Zealand $
Canada $
Norge Kr
Danmark Kr
Portugal €
Europa €
Spania €
Finland €
Sverige Kr
Frankrike €
UAE $
Tyskland €
Storbritannia £
Italia €
Forente Stater $
Nederland €