4.9 / 5.0

Skreddersydde veggmalerier

Rask GRATIS levering*

FÅ 10% AV DIN BESTILLING KLIKK HER
Have your favourite view everyday!Enjoy holiday memories on your wallBusiness artwork to brighten up your office!

Retningslinjer for akseptabel bruk

Disse retningslinjene for akseptabel bruk fastsetter vilkårene mellom deg og oss for tilgang til nettstedet vårt www.wallsauce.com (nettstedet vårt). Disse retningslinjene for akseptabel bruk gjelder for alle brukere og besøkende på nettstedet vårt.

Når du bruker nettstedet vårt, betyr det at du godtar og samtykker i å overholde alle retningslinjene i disse retningslinjene for akseptabel bruk, som supplerer våre vilkår for bruk av nettstedet.

www.wallsauce.com er et nettsted som drives av Omega Sky Limited (vi eller oss). Vi er registrert i England og Wales under selskapsnummer 08243582 og har vårt hovedkontor på 46 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Vår hovedadresse er Unit 1 Union Court, Alan Ramsbottom Way, Great Harwood, Blackburn, BB6 7FD. Vårt MVA-nummer er 150927120.

Forbudt bruk

Du kan kun bruke nettstedet vårt til lovlige formål. Du kan ikke bruke nettstedet vårt:

 • PÃ¥ noen mÃ¥te som bryter med gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover eller forskrifter.
 • PÃ¥ noen mÃ¥te som er ulovlig eller bedragersk, eller som har et ulovlig eller bedragersk formÃ¥l eller effekt.
 • I den hensikt Ã¥ skade eller forsøke Ã¥ skade mindreÃ¥rige pÃ¥ noen som helst mÃ¥te.
 • Å sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke materiale som ikke er i samsvar med vÃ¥re innholdsstandarder.
 • Å sende, eller sørge for at det sendes, uoppfordret eller uautorisert reklame- eller kampanjemateriell eller andre former for lignende henvendelser (spam).
 • Å bevisst overføre data, sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber, tastetrykkloggere, spionprogrammer, reklameprogrammer eller andre skadelige programmer eller lignende datakoder som er utformet for Ã¥ pÃ¥virke driften av programvare eller maskinvare negativt.

Du er også enig:

 • Ikke Ã¥ reprodusere, duplisere, kopiere eller videreselge noen del av nettstedet vÃ¥rt i strid med bestemmelsene i vÃ¥re vilkÃ¥r for bruk av nettstedet.
 • Ikke Ã¥ skaffe seg uautorisert tilgang, forstyrre, skade eller forstyrre:
 • noen del av nettstedet vÃ¥rt;
 • alt utstyr eller nettverk som nettstedet vÃ¥rt er lagret pÃ¥;
 • all programvare som brukes til Ã¥ levere nettstedet vÃ¥rt; eller
 • utstyr, nettverk eller programvare som eies eller brukes av en tredjepart.

Interaktive tjenester

Vi kan fra tid til annen tilby interaktive tjenester på nettstedet vårt, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Live chat.
 • Oppslagstavler.
 • Lag ditt eget fototapet

NÃ¥r vi tilbyr interaktive tjenester, vil vi gi deg tydelig informasjon om hva slags tjeneste som tilbys, om den er moderert og hvilken form for moderering som brukes (inkludert om den er menneskelig eller teknisk).

Vi vil gjøre vårt beste for å vurdere mulige risikoer for brukere (og spesielt for barn) fra tredjeparter når de bruker interaktive tjenester som tilbys på nettstedet vårt, og vi vil i hvert enkelt tilfelle avgjøre om det er hensiktsmessig å bruke moderering av den aktuelle tjenesten (inkludert hvilken type moderering som skal brukes) i lys av disse risikoene. Vi er imidlertid ikke forpliktet til å føre tilsyn med, overvåke eller moderere interaktive tjenester vi tilbyr på nettstedet vårt, og vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av en brukers bruk av en interaktiv tjeneste i strid med våre innholdsstandarder, enten tjenesten er moderert eller ikke.

Mindreårige som bruker våre interaktive tjenester, må ha samtykke fra foreldre eller foresatte. Vi anbefaler foreldre som tillater barna sine å bruke en interaktiv tjeneste, at de kommuniserer med barna sine om deres sikkerhet på nettet, ettersom moderering ikke er idiotsikkert. Mindreårige som bruker interaktive tjenester, bør gjøres oppmerksomme på den potensielle risikoen de kan utsettes for.

Når vi modererer en interaktiv tjeneste, vil vi normalt gi deg mulighet til å kontakte moderatoren hvis det skulle oppstå problemer.

Standarder for innhold

Disse innholdsstandardene gjelder for alt materiale du bidrar med på nettstedet vårt (bidrag), og for alle interaktive tjenester som er knyttet til det.

Du må overholde både ånden og bokstaven i de følgende standardene. Standardene gjelder for hver del av et bidrag så vel som for helheten.

Bidragene må:

 • Være nøyaktige (nÃ¥r de oppgir fakta).
 • Være oppriktige (der de uttrykker meninger).
 • Overholde gjeldende lovgivning i Storbritannia og i alle land de sendes fra.

Bidrag må ikke:

 • krenke andres opphavsrett, databaserettigheter eller varemerker.
 • inneholde materiale som er ærekrenkende for noen person.
 • Inneholder materiale som er uanstendig, støtende, hatefullt eller provoserende.
 • Fremme seksuelt eksplisitt materiale.
 • Fremme vold.
 • Fremme diskriminering basert pÃ¥ rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder.
 • Være egnet til Ã¥ føre noen bak lyset.
 • være gjort i strid med en juridisk forpliktelse overfor en tredjepart, for eksempel en kontraktsmessig forpliktelse eller en tillitsplikt.
 • Fremme ulovlig aktivitet.
 • Være truende, misbruke eller invadere andres privatliv, eller forÃ¥rsake irritasjon, ulempe eller unødvendig engstelse.
 • være egnet til Ã¥ trakassere, opprøre, skjemme ut, skremme eller irritere andre personer.
 • brukes til Ã¥ utgi deg for Ã¥ være en annen person, eller til Ã¥ gi en uriktig fremstilling av din identitet eller tilknytning til en annen person.
 • Gi inntrykk av at de kommer fra oss, hvis dette ikke er tilfelle.
 • Støtte, fremme eller hjelpe til med ulovlige handlinger som (kun som eksempel) brudd pÃ¥ opphavsrett eller misbruk av datamaskiner.

Suspensjon og oppsigelse

Vi vil etter eget skjønn avgjøre om det har skjedd et brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk gjennom din bruk av nettstedet vårt. Når det har skjedd et brudd på disse retningslinjene, kan vi iverksette tiltak som vi anser som hensiktsmessige.

Unnlatelse av å overholde disse retningslinjene for akseptabel bruk utgjør et vesentlig brudd på vilkårene for bruk av nettstedet som du har tillatelse til å bruke nettstedet vårt på, og kan føre til at vi iverksetter alle eller noen av følgende tiltak:

 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til Ã¥ bruke nettstedet vÃ¥rt.
 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av innlegg eller materiale som du har lastet opp pÃ¥ nettstedet vÃ¥rt.
 • Utstedelse av en advarsel til deg.
 • Rettslige skritt mot deg for refusjon av alle kostnader pÃ¥ erstatningsbasis (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) som følge av bruddet.
 • Ytterligere rettslige skritt mot deg.
 • Videregivelse av slik informasjon til politimyndigheter som vi med rimelighet mener er nødvendig.

Vi fraskriver oss ansvar for tiltak som iverksettes som svar på brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk. Tiltakene som er beskrevet i disse retningslinjene er ikke begrenset, og vi kan iverksette andre tiltak som vi med rimelighet anser som hensiktsmessige.

Endringer i retningslinjene for akseptabel bruk

Vi kan når som helst revidere disse retningslinjene for akseptabel bruk ved å endre denne siden. Det forventes at du sjekker denne siden fra tid til annen for å ta del i eventuelle endringer vi gjør, ettersom de er juridisk bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse retningslinjene for akseptabel bruk kan også erstattes av bestemmelser eller merknader som er publisert andre steder på nettstedet vårt.

Select Your Currency

Australia $
New Zealand $
Canada $
Norge Kr
Danmark Kr
Portugal €
Europa €
Spania €
Finland €
Sverige Kr
Frankrike €
UAE $
Tyskland €
Storbritannia £
Italia €
Forente Stater $
Nederland €