4.9 / 5.0

Skräddarsydda tapetmålningar

Snabb GRATIS leverans*

REA FÖRLÄNGD! 20% RABATT PÅ ALLA DESIGN ANVÄND KODEN BLACKFRIDAY*REA SLUTAR MIDNATT 4 DECEMBER 2022
Have your favourite view everyday!Enjoy holiday memories on your wallBusiness artwork to brighten up your office!

Villkor för användning av webbplatsen

På den här sidan (tillsammans med de dokument som det hänvisas till på den) anges de användningsvillkor som gäller för att du ska kunna använda vår webbplats www.wallsauce.com (vår webbplats), antingen som gäst eller som registrerad användare. Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor bör du avstå från att använda vår webbplats.

Information om oss

Wallsauce.com är en webbplats som drivs av Omega Sky Limited ("vi"), som är registrerade i England och Wales under organisationsnummer 08243582 och har sitt säte på 46 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Vår huvudsakliga handelsadress är Wallsauce.com, Omega Sky Ltd, 3 Manor Court, Salesbury Hall, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR. Vårt momsnummer är 150927120.

Vi är ett aktiebolag.

Tillgång till vår webbplats

Tillgången till vår webbplats är tillfällig och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra de tjänster som vi tillhandahåller på vår webbplats utan förvarning (se nedan). Vi kan inte hållas ansvariga om vår webbplats av någon anledning är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period.

Från tid till annan kan vi begränsa tillgången till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, till användare som har registrerat sig hos oss.

Om du väljer eller får en användaridentifikationskod, ett lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsrutiner måste du behandla sådan information konfidentiellt och får inte lämna ut den till någon tredje part. Vi har rätt att när som helst inaktivera en användaridentifikationskod eller ett lösenord, oavsett om du har valt det eller om det har tilldelats av oss, om vi anser att du inte har följt någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

När du använder vår webbplats måste du följa bestämmelserna i vår policy för godtagbar användning.

Du är ansvarig för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att du ska få tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som får tillgång till vår webbplats via din internetanslutning känner till dessa villkor och att de följer dem.

Immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter till vår webbplats och det material som publiceras på den. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är förbehållna.

Du får skriva ut en kopia och ladda ner utdrag av en eller flera sidor från vår webbplats för din personliga referens och du får uppmärksamma andra inom din organisation på material som publicerats på vår webbplats.

Du får inte ändra papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller annan grafik separat från den medföljande texten.

Vår status (och alla identifierade bidragsgivares status) som författare till materialet på vår webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av materialet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att ha fått en licens för detta från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, enligt vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av det material du har gjort.

Förlitar sig på den information som skickas ut

Kommentarer och annat material som publiceras på vår webbplats är inte avsedda att utgöra råd som man bör förlita sig på. Vi frånsäger oss därför allt ansvar som uppstår om någon besökare på vår webbplats eller någon annan som får information om innehållet i materialet förlitar sig på det.

Vår webbplats ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Om det behövs kan vi stänga av eller stänga vår webbplats på obestämd tid. Allt material på vår webbplats kan vara föråldrat när som helst, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

Vårt ansvar

Det material som visas på vår webbplats tillhandahålls utan några garantier, villkor eller garantier för dess riktighet. I den utsträckning som lagen tillåter utesluter vi, andra medlemmar i vår företagsgrupp och tredje parter som är kopplade till oss härmed uttryckligen:

  • Alla villkor, garantier och andra villkor som annars skulle kunna vara underförstådda enligt lag, sedvanerätt eller rättviselagstiftning.
  • Ansvar för alla direkta, indirekta eller följdförluster eller skador som uppstår för en användare i samband med vår webbplats eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller resultaten av användningen av vår webbplats, alla webbplatser som är länkade till den och allt material som publiceras på den, inklusive:
  • förlust av inkomster eller intäkter;
  • Förlust av affärsverksamhet;
  • förlust av vinst eller avtal;
  • förlust av förväntade besparingar;
  • förlust av data;
  • förlust av goodwill;
  • slöseri med lednings- eller kontorstid, och

oavsett om det är orsakat av skadestånd (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller på annat sätt, även om det är förutsägbart.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskador som beror på vår försummelse, inte heller vårt ansvar för bedräglig vilseledande information eller vilseledande information om en grundläggande fråga, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Information om dig och dina besök på vår webbplats

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan behandling och du garanterar att alla uppgifter som du tillhandahåller är korrekta.

Transaktioner som genomförs via vår webbplats

Avtal om leverans av varor som bildas via vår webbplats eller som ett resultat av besök från dig regleras av våra leveransvillkor.

Uppladdning av material till vår webbplats

När du använder dig av en funktion som gör det möjligt för dig att ladda upp material till vår webbplats, eller att ta kontakt med andra användare av vår webbplats, måste du följa de innehållsstandarder som anges i vår policy för godtagbar användning. Du garanterar att alla sådana bidrag följer dessa standarder och du ersätter oss för varje brott mot denna garanti.

Allt material som du laddar upp till vår webbplats kommer att användas av oss och du ger oss ditt samtycke till att använda materialet enbart i samband med din beställning, såvida vi inte får ditt skriftliga samtycke till att kopiera, distribuera eller avslöja sådant material till tredje part i vilket syfte som helst. Med undantag för att vi förbehåller oss rätten att avslöja din identitet till tredje part som hävdar att material som du har publicerat eller laddat upp på vår webbplats utgör ett brott mot deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet.

Vi är inte ansvariga, eller ansvariga gentemot tredje part, för innehållet eller riktigheten i material som publiceras av dig eller någon annan användare av vår webbplats.

Vi har rätt att ta bort material eller inlägg som du gör på vår webbplats om vi anser att materialet inte uppfyller de innehållsstandarder som anges i vår policy för godtagbar användning.

Virus, hackning och andra brott

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig tillgång till vår webbplats, den server som vår webbplats lagras på eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats genom en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack.

Om du bryter mot denna bestämmelse begår du ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera varje sådan överträdelse till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

Vi ansvarar inte för förlust eller skada som orsakas av en distribuerad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, data eller annat material som du äger på grund av att du använder vår webbplats eller laddar ner material som publiceras på den eller på någon webbplats som är länkad till den.

Länka till vår webbplats

Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett rättvist och lagligt sätt som inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det, men du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att den antyder någon form av förening, godkännande eller stöd från vår sida om det inte finns något sådant.

Du får inte skapa en länk från en webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbplats får inte vara inramad på någon annan webbplats och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningstillståndet utan förvarning. Den webbplats från vilken du länkar måste i alla avseenden uppfylla de innehållsstandarder som anges i vår policy för godtagbar användning.

Om du vill använda material på vår webbplats på annat sätt än vad som anges ovan, vänligen skicka din begäran till info@wallsauce.com.

Länkar från vår webbplats

När vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av din användning av dem.

Behörighet och tillämplig lag

Engelska domstolar har [icke]-exklusiv jurisdiktion över alla anspråk som uppstår till följd av, eller är relaterade till, ett besök på vår webbplats [även om vi behåller rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i ditt bosättningsland eller något annat relevant land].

Dessa användarvillkor och alla tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dem eller deras föremål eller utformning (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales.

Varumärken

Wallsauce.com är ett registrerat varumärke som tillhör Omega Sky Limited.

Variationer

Vi kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att ändra denna sida. Du förväntas kontrollera denna sida från tid till annan för att ta del av eventuella ändringar som vi har gjort, eftersom de är bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras på andra ställen på vår webbplats.

Dina bekymmer

Om du har några invändningar mot material som finns på vår webbplats, vänligen kontakta info@wallsauce.com.

Tack för att du besöker vår webbplats.

Select Your Currency

Australien $
Nya Zeeland $
Kanada $
Norge Kr
Danmark Kr
Portugal €
Europa €
Spanien €
Finland €
Sverige Kr
Frankrike €
UAE $
Tyskland €
Storbritannien £
Italien €
Förenta staterna $
Nederländerna €